Chvála zimy s Bohuslavem Reynkem

Kaple Clos des Capucins
Meylan (Isère)

od 1. prosince do 15. prosince 2013.

Výstava Louanges d’hiver avec Bohuslav Reynek [Chvála zimy s Bohuslavem Reynkem] přináší v klenutých obloucích nik Kaple Clos des Capucins v Meylanu hrstku grafik. Z tohoto místa je vidět zasněženou horu Belledonne, která se tyčí nad Grenoblem. Jde o oslavu zimního období, o připomínku adventního času, který měl Reynek rád. Usebrané venkovské prostředí jej inspirovalo k tvorbě zasněžených krajinek, k jeho zobrazování zvířat, starozákonním motivům či výjevům narození Páně.

  • photographies F. Virone