Suzanne Renaud – Bohuslav Reynek

Klenot francouzsko-českých kulturních vztahů

V roce 1985 město Grenoble oficiálně potvrdilo svůj zájem o výtvarné a básnické dílo českého grafika Bohuslava Reynka a o básnické dílo jeho francouzské manželky Suzanne Renaudové, když jim za podpory Městské knihovny uspořádalo výstavu v Maison Stendhal.

Od té doby probíhalo ve Francii v úzké spolupráci s jejich dvěma syny, Jiřím a Danielem Renkovými, soustavné zkoumání jejich života a díla.

V prosinci 1993 byla založena nezisková společnost Romarin – Přátelé Suzanne Renaudové a Bohuslava Reynka, která již třicet toto zkoumání podporuje. Tato společnost pomáhá uchovávat a objevovat cenné kulturní bohatství společné oběma zemím, z nichž tito umělci pocházejí, Francie a České republiky.